Que oferim

Que t’oferim

  • Persona d’assistència mentre duri l’esdeveniment.
  • Àlbum de record.
  • Fotomaton obert per fer la diversió més visible.
  • Pendrive …  amb còpia de totes les fotografies i/o vídeo de l’esdeveniment.
  • Fotografies il·limitades.
  • Vídeos il.limitats
  • 2 còpies de cada foto feta (Una per l’àlbum i l’altra pel convidat).
  • Material per fer les fotos més divertides (perruques, barrets, ulleres, …)
  • Logo personalitzat de l’esdeveniment.
  • Logo a cada tira de fotos.