PROMOCIÓ FANOC

FOTOMATONEVENTS, regala a tots els associats de la FANOC que contractin el lloguer del nostre fotomaton, una revista amb les fotografies que surten del fotomaton el dia de la celebració, valorada en 70€.

FOTOMATONEVENTS, regala a todos los asociados de FANOC que contraten el alquiler de nuestro fotomaton, una resista con las fotografias que salen del fotomaton el día de la celebración, valorada en 70€.