A Sant Lluís de Ristol a Viladecavalls.

Tot va anar amb un pèl de retard, per que l’autobús que portava els convidats no passava per sota un túnel. Però quan van arribar tot va ser una festa. La Carol i el Siscu, van tenir el seu àlbum divertit. Estic segura que quan se’l mirin, riuran recordant en com s’ho van passar de bé els seus convidats.

A Sant Lluís de Ristol a Viladecavalls.

Todo fué con un poquito de retraso, por que el autobús que llevaba a los invitados no pasó por debajo de un túnel. Pero cuando llegaron todo fué una fiesta. La Carol y el Siscu, tienen su álbum divertido. Estoy segura que cuando se lo miren, se reiran recordando como se lo pasaron de bién sus invitados.